M. Pedaste, M. Mäeots, T. Sarapuu

Noor teadlane

Loodusteadusliku hariduse keskus
Tartu Ülikool

Tähe 4, Tartu 51010
Võistluse kontaktid:
infotelefon: 7376027
kontaktisikud: Mario Mäeots
e-post: mario.maeots@ut.ee
Faks: 7375082

E-mail: biodida@ut.ee
http://www.ut.ee/biodida/


"Noor teadlane" on valminud Tartu Ülikooli Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna Loodusteadusliku hariduse keskuses. Projekti juht oli Margus Pedaste. Õpikeskkonna koostamisel osalesid:

Ülesanded koostasid

Margus Pedaste, Mario Mäeots ja Tago Sarapuu

Veebilehed koostasid:

Margus Pedaste, Mario Mäeots ja Reino Urbanovitš

Ülesannete sisu osas konsulteerisid: 

Urmas Kokassaar, Enn Pärtel ja Äli Leijen

Kunstilise kujunduse töötas välja:

Margus Sarapuu

Keskkonna tekstid animeerisid:

Priit Link, Külli Taurus, Reino Urbanovitš ja Margus Pedaste

Videoklipid koostas:

Margus Pedaste

Õpikeskkonna programmeeris:

Kaido Hallik

 Tiigrihüppe Sihtasutus

 EENet

Keskkonna mudelid kujundasid ja programmeerisid:

Külli Taurus, Jarko Pedaste ja Margus Pedaste

Õpikeskkonna väljaarendamist ja Noore teadlase võistlusi on toetanud:

Tiigrihüppe Sihtasutus ja Eesti Teadusfondi grant 7410

Serveri hooldus:

EENet


© 2010, Margus Pedaste, Mario Mäeots, Tago Sarapuu.
© 2010, Loodusteadusliku hariduse keskus, TÜ. Kõik õpikeskkonna "Noor teadlane" materjalid on autorikaitse all vastavalt Eesti Vabariigi autoriõiguse seadusele. Materjalide paljundamine ning nende trükis või elektroonilisel kujul avaldamine on on lubatud ainult autorite nõusolekul. Materjale on lubatud kasutada üksnes õpiotstarbel, kui sellega ei kaasne kommertseesmärgid.