Gümnaasiumibioloogia mudelid

     

"Rakumaailmas" tutvute mudelite vahendusel päristuumses rakus toimuva 10 bioloogilise protsessiga – neist enamik leiab käsitlust ka koolibioloogia gümnaasiumiosas. Seega on mudelid mõeldud eelkõige gümnaasiumiõpilastele, kes soovivad süvendada oma arusaamist neist keerulistest protsessidest. Ühtlasi on mudelid sobivad kõigile huvilistele, kes tahavad senisest enam mõista, kuidas erinevad molekulid elutegevusprotsessides osalevad.
   Igal mudelil on neli varianti. Kahe esimese puhul peate lisama sobivaid molekule või rakuosi, nii et vastav bioloogiline protsess ülesandes esitatud viisil tööle hakkaks. Kahe järgnevas variandis protsess juba töötab, kuid teil tuleb seda muuta, et saada teistsugune tulemus. Ülesannetes esitatud tulemusteni jõudmiseks tuleb kindlasti lugeda igalt mudelilt avanevat teoorialehte ja kasutusjuhendit.
   Sobiva mudeli leidmisel abistab teid alljärgnev lühitutvustus. Mudeli avamiseks klikkige hiirega mudeli nimetusel.
 

Mudel
 
Mida käsitleb
Raku ehitus  
  Kuidas erinevad molekulid läbivad rakumembraani ja mis seda mõjutab.
Aine- ja energiavahetus  
  Kuidas glükoosi molekulides sisalduv energia salvestatakse kõigis rakkudes kasutatavatesse ATP molekulidesse. Miks eri tingimustes saadakse sama glükoosi koguse juures kord rohkem, kord vähem ATP molekule.
    Fotosüntees
 
  Mil viisil salvestavad rohelised taimed valgusenergia glükoosi molekulidesse ning millest sõltub protsessi tulemuslikkus.
Pärilikkus  
  Kuidas saadakse ühest DNA molekulist kaks täpselt ühesugust molekuli.
  Miks mõned geenid töötavad, aga teised on välja lülitatud.
  Kuidas saadakse DNA molekulilt RNA molekul.
  Kuidas saadakse uus valgu molekul.
  Mil viisil mõjutab geneetiline kood sünteesitavaid valke. Kuidas DNA molekul määrab valgu aminohappelise järjestuse.
Inimene  
  Miks saab lihasrakk kokku tõmbuda ja seejärel lõtvuda. Mis mõjutab lihasraku talitlust.
    Sünaps
  Kuidas kandub närviimpulss ühelt närvirakult teisele.