"Rakumaailma" kasutamiseks vajate:
    

Riistvara:

 

Arvuti peab olema vähemalt Pentium III 600 MHz – sellest kesisema protsessori korral kulgevad suuremahulised animatsioonid liiga aeglaselt.
   Mudelid on koostatud monitori ekraanilahutusele 1024 x 768 pikselit. Kui kasutatakse sellest suuremat lahutust, katab avanev mudeliaken vaid osa ekraanipinnast.  
   Soovitav on omada interneti püsiühendust, kuid seda asendab ka kvaliteetne modemühendus.
       
Operatsioonisüsteem: Õpikeskkonda on testitud operatsioonisüsteemidega Windows XP ja Windows 2000.
        
Veebilehitseja:

 

 

 

 

Veebilehitsejaks sobivad Internet Explorer alates versioonist 6.0, Netscape alates 7.0 ja Mozilla Firefox alates 1.5.
   Enne mudelite kasutamist tuleb installeerida Flash Player alates versioonist 8.0 (seda saab tasuta aadressilt http://www.adobe.com) ning lubada javascript-i kasutamine ja pop-up-ide laadimine aadressilt http://bio.edu.ee/.
   Kui õpetaja määrab õpilaste vastamise koos lisaküsimustega, tuleb aadress http://bio.edu.ee/  lisada usaldusväärsete veebiaadresside loetelusse – vastasel korral võib osa valikvastuseid ekraani alaosas kaduma minna.
   Veebilehitseja turvalisusseadetest (Security Settings) peavad olema lubatud mittekrüpteeritud vormiväljade saatmine (Submit non-encrypted form data), ActiveX komponentide ning lisaprogrammide kasutamine (Run ActiveX controls and plug-ins) ja Active scripting.
       
EENeti serveripoolsete probleemide osas saate abi:    EENet E-kiri: eenet@eenet.ee, tel.: 7302110
       
Mudelite sisu ja vormi osas küsige:   Tago Sarapuu E-kiri: tago@ut.ee, tel.: 7375081