Veebimaterjalid

 1. Eesti selgroogsed. TÜ Loodusteaduste didaktika lektoraat (1998, 18. november). [WWW materjal]. URL http://bio.edu.ee/loomad/

 2. Eesti taimed. TÜ Loodusteaduste didaktika lektoraat (2000, 10. jaanuar). [WWW materjal]. URL http://bio.edu.ee/taimed/

 3. Kõrv loodusesse. Eestimaa Looduse Fond (2002, 06. aprill). [WWW materjal]. URL http://www.elfond.ee/loodusheli/

 4. Loodusvarad ja keskkonna seisund. Keskkonnaministeerium (2002, 20. veebruar). [WWW materjal]. URL http://www.envir.ee/saastev/keskkonnastrateegia.html

 5. Lülijalgsed. EPMÜ Zooloogia ja botaanika instituut (1998, 12. august). [WWW materjal]. URL http://www.zbi.ee/satikad/

 6. Sood ja rabad. Kose Teataja, 1999, 11. [WWW materjal]  (1998, 18. november). URL http://www.kose.ee/leht/nov99/lk5.htm

 7. Säästva arengu andmebaas. Eesti Agenda 21 (2001, 08. aprill). [WWW materjal]. URL http://www.agenda21.ee/

Kirjandus

 1. Aher, S. Huulhein. Tallinn, Valgus, 1984.

 2. Kaal, M. Hunt. Tallinn, Valgus, 1983.

 3. Kalamees, K. Bioloogia XI klassile. Tallinn, Koolibri, 1992.

 4. Ling, H. Põder. Tallinn, Valgus. 1981

 5. Looga, A., Koppa, O. Kellest toituvad Eesti hundid? Eesti Loodus, 1997, 11-12.

 6. Selgrootud 1.  Loomade elu, 1. kd. Tallinn, Valgus, 1981.

 7. Selgrootud 2. Loomade elu, 2. kd. Tallinn, Valgus, 1982.

 8. Selgrootud 3. Loomade elu, 3. kd. Tallinn, Valgus, 1984.

 9. Kalad. Loomade elu, 4. kd. Tallinn, Valgus, 1979.

 10. Kahepaiksed ja roomajad. Loomade elu, 5. kd. Tallinn, Valgus, 1985.

 11. Linnud. Loomade elu, 6. kd. Tallinn, Valgus, 1980.

 12. Imetajad. Loomade elu, 7. kd. Tallinn, Valgus. 1987.

 13. Masing, V. Ökoloogia leksikon. Tallinn, Entsüklopeediakirjastus, 1992.

 14. Nielsen, H. Mürktaimed. Tallinn, Valgus, 1990.

 15. Randlane, T. Puuhabemed. Tallinn, Valgus, 1992.

 16. Relve, H. Söögimarjad. Mürgimarjad. Tallinn, Valgus, 1996.

 17. Valk, U. Eesti sood. Tallinn, Valgus, 1988.

Täiendavad ingliskeelsed veebimaterjalid

 1. Brodo, I. M., Duran Sharnoff, S., Sharnoff, S. (2001, August 29).  Lichens of North America [WWW document]. URL http://www.lichen.com/  
 2. Grieve, M. (2001). A Modern Herbal. Botanical.com Home Page [WWW document]. URL http://www.botanical.com/  
 3. Kozak, C. (1999, November 10). Native Plants of Montara Mountain [WWW document]. URL http://plants.montara.com/  
 4. Seto, E. K. (2000, October 23). Eileen's Mushroom Mania [WWW document]. URL http://www.geocities.com/RainForest/Andes/8896/Mania/  
 5. Atlas of Florida Vascular Plants. Institute for Systematic Botany, University of South Florida (2000). [WWW document]. URL http://www.plantatlas.usf.edu/  
 6. Botany Encyclopedia of Plants and Botanical Dictionary. J.L. Clairmonte Holdings Inc. (2001, June 29). [WWW document]. URL http://www.botany.com/  
 7. Edible Sierra Nevada Plants. BackCountry Rangers (2001, June 14). [WWW document]. URL http://www.backcountryrangers.com/plants_index.html  
 8. Estonian Vertebrates. Science Didactics Department, Univercity of  Tartu (1998, November 18). [WWW document]. URL http://sunsite.ee/animals/  
 9. Tao Herb Farm's Culinary and Medicinal Herbs. Tao Herb Farm (2001, September 11). [WWW document]. URL http://www.taoherbfarm.com/herbs/  
 10. The Amazing World of Birds. Earth-Life Web Productions (2001, September 8). [WWW document]. URL http://www.earthlife.net/birds/  
 11. The Butterfly WebSite. Family of Nature WebSites (2001, September 13). [WWW document]. URL http://mgfx.com/butterfly/  
 12. The Friendly World of Lichens. Earth-Life Web Productions (2001, September 8). [WWW document]. URL http://www.earthlife.net/lichens/  
 13. The Incredible World of Mammals. Earth-Life Web Productions (2001, September 8). [WWW document]. URL http://www.earthlife.net/mammals/  
 14. The Wonderful World of Insects. Earth-Life Web Productions (2001, September 8). [WWW document]. URL http://earthlife.net/insects/  
 15. New Jersey Agricultural Weed Gallery. Rutgers Cooperative Extension (2001, May 29). [WWW document]. URL http://www.rce.rutgers.edu/weeds/  
 16. Web of Species. Wellesley College (2001, January 31). [WWW document]. URL http://www.wellesley.edu/Activities/homepage/web/index.html