Mis on "Tiigriretk Eestimaal"?
See on virtuaalne õpisimulatsioon, mille käigus matkatakse Eesti looduses. Viie nädala jooksul tuleb läbida viis erinevat kooslust (palumets, salumets, aruniit, lamminiit, raba) ning lahendada igaühes neist viis ülesannet. Kogu matka vältel tuleb tegeleda virtuaalsete toitumisprobleemidega. Uurige ka õpiprogrammi "Demo" (veebilehitsejal on vajalik Macromedia Flash'i toetus, kui seda pole, siis võite demo laadida oma arvutisse siit)!

Kellele on Tiigriretk mõeldud?
Programmi koostamisel on eelkõige silmas peetud põhikooli vanemate klasside ja gümnaasiumite õpilasi. Kuid see matk võib huvi pakkuda ka üliõpilastele ja kõigile loodushuvilistele, keda paeluvad Eesti loodus ja sellega seonduvad keskkonnakaitselised probleemid.

Milline peab olema minu arvuti?
Matkal osalemiseks peaks olema arvuti vähemalt Pentium I 100 MHz operatiivmäluga (RAM) 32 MB. Soovitav on omada interneti püsiühendust, kuid seda asendab ka kvaliteetne modemiühendus. Simulatsiooni kasutamiseks on vaja VGA värvimonitori, mis võimaldab koos videokaardiga pildilahutust 1024 x 768 pikslit (hea oleks 16 bitti värvilahutus). Sellest väiksema korral ei saa virtuaalmatkal osaleda. Programm töötab operatsioonisüsteemidega alates Windows' 95 ja Windows NT 4.0. Windows 2000 ja Windows XP puhul CD kasutamisel võib olla vajalik usaldusväärsete veebisaitide hulka aadressi http://bio.edu.ee/matk/ lisamine. Simulatsioon töötab veebilehitsejatega MS Internet Explorer (alates versioonist 5.0) ja Netscape (alates 4.7). Veebilehitsejas peab olema lubatud javascripti kasutamine. Tehniliste probleemide tekkimisel võib lugeda programmi abilehekülgi või pöörduda aadressil biodida@ut.ee.

Milles seisneb võistlus?
Tiigriretke võitjaks on kõige enam punkte kogunud rühm. Punkte antakse ülesannete õigete lahenduste eest: lihtsamate puhul vähem, keerukamate korral rohkem. Toitumisreeglite eiramise eest saab miinuspunkte. Simulatsioonis osalemiseks ei ole vaja suuri eelteadmisi. Enamiku ülesannete lahendamiseks vajalikust infost saab programmist. 

Kuidas alustada?
Tutvustavate lehekülgede uurimise järel valige registreerumiseks retke esilehelt "Registreerumine" ning täitke esitatud vorm. Seejärel saate kirjutatud kasutajanime ja parooli abil siseneda õpikeskkonda. Selleks valige "Matkale". Matkakeskkonnas saate juba edasisi juhiseid, kuidas kasutada võistlus- või harjutusmatku.