M. Pedaste, K. Hallik, T. Sarapuu
Loodusteaduste didaktika lektoraat
MRI, Tartu Ülikool

Vanemuise 46, Tartu 51014
Tel.: (7) 375-081
Fax: (7) 375-082

E-mail: biodida@ut.ee
http://www.ut.ee/biodida/

"Tiigriretk Eestimaal" on valminud Tartu Ülikooli MRI Loodusteaduste didaktika lektoraadis. Projekti juht oli Tago Sarapuu ning selle põhitäitjateks  
Margus Pedaste
ja Kaido Hallik. Teksti- ja pildimaterjali koostamisel, lehekülgede kujundamisel ning programmeerimisel osalesid:
Veebilehekülgi kujundasid: Margus Pedaste ja Tago Sarapuu
Tekstid koostasid: Margus Pedaste ja Lauri Mällo
Tekste toimetasid:  Tago Sarapuu, Kristjan Adojaan ja Triin Marandi
Pildimaterjalide autorid: Margus Pedaste, Tago Sarapuu, Triin Marandi ja Margus Sarapuu
Fotode autor: Margus Pedaste
Simulatsiooni programmeerija: Kaido Hallik  Tiigrihüppe Sihtasutus  EENet
Tehniline konsultant: Kristjan Adojaan
Projekti toetas: Tiigrihüppe Sihtasutus
Serveri kasutus ja hooldus: EENet

© 2003, Margus Pedaste, Kaido Hallik, Tago Sarapuu.
© 2003, Loodusteaduste didaktika lektoraat, TÜ MRI. Kõik õpisimulatsiooni "Tiigriretk Eestimaal" materjalid on autorikaitse all vastavalt Eesti Vabariigi autoriõiguse seadusele. Piltide ja tekstide paljundamine ning nende trükis või elektroonilisel kujul avaldamine on keelatud. Piltide ning tekstide eraldi kasutamine, levitamine ja kopeerimine on lubatud ainult autorite nõusolekul. Materjale on lubatud kasutada üksnes õpiotstarbel, kui sellega ei kaasne kommertseesmärgid.